چاپ QR
28 آبان

چاپ اطلاعات متغیر چاپ اطلاعات متغیر و یکتا می تواند اعداد لاتین و یا ترکیبی از اعداد و حروف لاتین باشد، همچنین می تواند کیوآر متغیر و یا بارکد میله ای متغیر نیز باشد. اطلاعات متغیر به طور استاندارد می تواند بین 8 الی 12 کاراکتر داشته باشد.…